“Ledarskap för mig är att ta bort hinder” - Intervju med Sophie Hedestad

Carl Schander 25 Apr 2022, 21:36

Sophie Hedestad om den första synden, oklara förväntningar, i Exparangs intervjuserie De sju synderna inom ledarskap.

Att leda flera personer till att uppnå ett mål tillsammans kan ofta försvåras av oklara förväntningar. Oklara förväntningar uppstår ofta vid otydligt ägandeskap, brist på tillit eller tvetydiga relationer. Både medarbetare och chefer hindras av att inte veta vem som ska göra vad eller vad som förväntas av en. Enligt Sophie Hedestad kan det dock motverkas av ett bra ledarskap - som för henne innebär struktur, tydlighet och förtroende.

Sophie Hedestads karriär har sitt ursprung i oklara förväntningar. Idag är hon CMO, Chief Marketing Officer, på Netigate och har en bred erfarenhet av marknadsföring, försäljning, kommunikation och ledarskap, men inför hennes första roll visste hon inte vad som väntade.

Hon började i IT-branschen som 24-åring i något som hon trodde skulle innebära strategisk marknadsföring men som sedan visade sig vara uteslutande sälj. Ett halvår senare fick hon ansvar för att handleda ett team i säljkunskap, och stötte därmed på rollen som ledare för första gången:

- Att börja som ung ledare utan vare sig coaching eller stöd innebar mycket “learning by doing” och resulterade i både bra och mindre bra saker. Men allteftersom jag blivit äldre och fått mer erfarenhet av ledarskapsrollen har jag fått ett lugn och blivit mer empatisk. Jag har en större förståelse för vad som motiverar olika personer, och vet hur viktigt det är att engagera sina medarbetare, både för bolaget och individerna, säger Sophie.

Snabbhet och struktur

På dagarna arbetar Sophie som marknadschef på Netigate, ett av Europas ledande undersökningsföretag. Hon driver dessutom två egna podcasts och har startat ett mentorsprogram för att främja kvinnor i näringslivet. Och trots att hon älskar att arbeta i en miljö som är hektisk och krävande, är hon ett lika stor förespråkare för struktur och ordning. Hon beskriver sitt ledarskap som tillgängligt och närvarande, och är alltid snabb på att svara och förklara om det uppstår oklarheter.

- Jag uppskattar tydlighet och struktur, det minskar ofta frustration och motsättningar. Att ge klarhet i roller, i arbetsuppgifter och i mina svar, är viktigt för mig som ledare. Ledarskap för mig är att ta bort hinder för medarbetare, speciellt med tanke på att jag också vill att saker ska gå snabbt. Då måste det innefatta ett decentraliserat beslutsfattande där medarbetare får ta mycket eget ansvar.

Men stort ansvar och snabba processer uppskattas inte alltid av alla. Sophie förklarar:

- Vissa kan känna sig stressade av mina förväntningar vilket jag förstår, vi alla fungerar så olika. Jag som är “uppvuxen” i resultatorienterade miljöer uppskattar den tydligheten, men det uppstår då en balansgång att inte skapa för mycket stress hos andra individer, och där har jag tidigare gjort misstag. Men det är också de misstagen som har utvecklat mitt ledarskap. Och det försöker jag förmedla till mina medarbetare; att göra misstag är mänskligt, men det är hur man hanterar dem efteråt som betyder något. Det viktigaste är att man vågar.

“En förebild om dagen”

Att börja med ledarskap i så unga år kan innebära många utmaningar. För Sophie hjälpte det att läsa böcker för personlig utveckling, inte bara gällande ledarskap utan även om strategi, struktur och motivation. Det underlättade också att skapa ett externt nätverk bestående av mentorer och andra personer utanför arbetsplatsen att bolla med, och att finna inspiration från olika sorters håll:

- Jag tror att det är viktigt att se förebilder i många olika personer. Vissa utstrålar en viss karisma, och då försöker jag alltid sätta fingret på vad det är. Varje gång jag ser eller träffar en inspirerande person skriver jag ner namnet på personen och sen ett ord som sammanfattar vad jag vill lära av den personen. Jag har en anteckning i mobilen som jag hela tiden fyller på med olika personer och ord, säger Sophie. Hon fortsätter:

- Orden på listan varierar mycket, men jag försöker alltid tänka lite extra vad det är som kan inspirera mig i mitt ledarskap just då och på så sätt hitta en förebild om dagen. Några av orden från listan är: självkänsla, självförtroende, styrka, skratt, lättsam, disciplin, saklig, öppen, positiv, moral, storyteller, pondus, utstrålning, rättvis, snabbtänkt, bra på att argumentera, vältalig och energi.

Personliga relationer

Vad som kännetecknar ett bra ledarskap är olika för alla, oavsett om man själv är chef eller medarbetare. Något som Sophie har uppskattat med hennes olika ledare under karriären, har varit personliga relationer. Hon har fortfarande kontakt med de som betytt mycket för hennes yrkesroll, och förespråkar nu själv hur viktigt det är att skapa ett närmare band än bara en yrkesmässig relation med sina medarbetare:

- Man måste känna mening med det man gör och ha kul tillsammans, vilket ofta underlättas när man har en djupare relation med dem man jobbar med och pratar om annat än bara arbetsuppgifter. Som ledare måste jag visa att jag också är mänsklig, att jag kan ta in människor i mitt liv, se dem och vara personlig. För mig främjar det kommunikationen, och förbättrar både mitt ledarskap och mina kollegors upplevelser.

I artikelserien “De sju synderna inom ledarskap” intervjuar Exparang sju ledande och inspirerande personer. Intervjuerna belyser ledarskap utifrån en vinkel som många inte är vana vid att ta del av, nämligen att våga blotta när man själv själv trillat dit i en synd. Vad som däremot skiljer en rutinerad och inspirerande ledare från en annan, är att veta hur synden ska mötas.

Please wait…