“Det som inte tar mig framåt sorterar jag bort” - Intervju med Kenny Fogel

Carl Schander 09 May 2022, 15:13

Kenny Fogel om den andra synden, fullspäckade kalendrar, i Exparangs intervjuserie De sju synderna inom ledarskap

Med inspiration från sportvärlden strävar Kenny Fogel efter att vara coachande i sitt ledarskap och att lyckas som team. Men hur får man tid till att vara en bra ledare om kalendern oftast är uppbokad? Kenny vet svaret: genom att boka av, såklart.

Under de senaste tio åren har Kenny Fogel jobbat inom olika ledande positioner - allt från mellanchefsnivå till högsta ledningen. Gemensamt i alla hans roller har varit tydlighet, både från honom själv som ledare men också utifrån vad hans medarbetare förväntar sig av honom. Att sätta upp mål är en stor del av ledarskap, men det som faktiskt spelar roll, enligt Kenny, är vad som behövs göras för att nå dit:

- Jag skulle säga att min ledarskapsstil generellt är väldigt coachande. Jag försöker alltid lyssna in och bilda mig en uppfattning av saker och ting. Men det är också viktigt att det händer saker, att man går framåt och presterar något. Man kan sätta hur mycket mål som helst, men det gäller att fokusera på vad som ska göras för att nå dit, säger Kenny.

Idag är han VD på solenergiföretaget HPSolartech, vilket för honom innebär ett mer holistiskt synsätt på ledarskap. Men det är inte bara på jobbet som Kenny är en ledare. På sin fritid håller han på mycket med idrott, bland annat som tränare för ett hockeylag - något som inte är helt olikt hans roll som VD, enligt han själv:

- Som ledare handlar det mycket om att få en grupp individer med olika roller att gå mot samma mål. I en hockeymatch är det samma sak, och där blir det dessutom extra tydligt då man får feedback snabbt i allt man gör. Inom ett bolag kan det vara lite svårare med den typen av feedback, vilket är naturligt. Men det är ändå något att sträva efter tycker jag, att hålla lite tempo, säger Kenny.

En gameplan inför veckan

Och att hålla lite tempo är Kenny van vid. Att konstant vara uppbokad, springa mellan möten och inte ha tid för varken reflektion eller administrativt arbete var något som Kenny upplevde under en längre tid, mestadels för att han inte hade koll på hur han skulle hantera sin kalender.

- Historiskt sett har jag varit väldigt dålig på att prioritera min kalender, och istället bara tackat ja till allt. Men det har ju bara resultat i dubbelbokningar och stress mellan möten. När arbetsdagen var slut kom jag knappt ihåg något från mötena jag hade haft på morgonen, säger Kenny.

Idag har han istället en tydlig struktur. Och eftersom han fortfarande vill vara med på så mycket som möjligt, gäller det då istället att sortera och sålla bort:

- Jag reflekterar alltid över syftet med ett möte innan jag tackar ja för att se så det stämmer överens med det jag fokuserar på just då. Jag gör också en gameplan inför kommande vecka där jag går igenom allt jag har planerat, reflekterar över vad jag vill åstadkomma och sorterar bort det som inte är relevant eller tar mig framåt, säger Kenny och fortsätter:

- Det är också viktigt med luckor mellan möten, dels för att man då får tid att reflektera över mötet som var, men också för att förbereda inför kommande möte. Dessutom försöker jag alltid lägga in slottar ett halvår framåt då jag inte är bokningsbar, för till exempel träning eller administrativt arbete. Och dom rubbar jag inte på. Man måste ju ha tid till att göra annat än att bara sitta i möten.

Att lyckas som team

För att kunna utveckla sitt ledarskap gäller det att vara nyfiken, åtminstone när det kommer till Kenny själv. Han läser mycket, ofta biografier, och lyssnar också på podcasts för att hitta inspiration. Han har alltid varit intresserad av utveckling, drivkrafter och varför vissa lyckas men andra inte - något som han drog lärdom av tidigt i sin karriär:

- I början hade jag vissa förutfattade meningar om hur jag trodde att en ledare skulle vara, typ att vara väldigt bestämd och sånt. Men idag har jag blivit trygg i min roll och hittat min typiska ledarskapsstil. Jag inspireras av Henrik Bunge, VD på Björn Borg, och Toto Wolff, Team Manager för Mercedes Formel 1-team. Båda jobbar väldigt coachande och har förstått att det inte är de som chefer som är stjärnan, utan att varje individ är viktigt. Det tilltalar mig, hur man får till den dynamiken, säger Kenny och fortsätter:

- Jag strävar alltid efter att vara inkluderande och skapa en bra teamkänsla. Jag vill att alla ska förstå att oavsett vilken roll man har så är man betydelsefull för framgången. Det är lätt att vissa roller får större utrymme än andra, men för mig är det viktigt att peka på att alla behövs för att teamet ska funka. Har jag skapat den förståelsen i gruppen, då har jag lyckats.

Please wait…