“Jag strävar efter ett värderingsstyrt och affärsdrivet ledarskap” - Intervju med Lenka Prokopec Karlberg

Carl Schander 23 May 2022, 21:37

Lenka Prokopec Karlberg om den tredje synden, ineffektiv involvering, i Exparangs intervjuserie De sju synderna inom ledarskap

Med personlig erfarenhet av att integreras i det svenska samhället, arbetar Lenka Prokopec Karlberg med just det: en inkluderande arbetsmarknad. Men inkludering och involvering kan ofta förväxlas; då inkludering i arbetslivet aldrig kan gå för långt, kan involvering i arbetslivet däremot skapa problem och hindra affärer, speciellt om det tar mer än vad det ger.

När Lenka Prokopec Karlberg arbetade på Svenska Dagbladet och fick personalansvar som 28-åring var det första gången hon kom i kontakt med sitt ledarskap. Sedan dess har hon fortsatt vara ledare inom olika bolag, branscher och situationer. Idag jobbar hon som VD på Mitt Liv, ett socialt företag som genom konsultverksamhet och mentorprogram arbetar för en inkluderande arbetsmarknad - något som hon själv har personliga erfarenheter kring:

- Sen ett antal år tillbaka har jag känt att det vore givande och intressant att jobba med integration och frågor kring jämlikhet. Jag är född i dåvarande Tjeckoslovakien men flydde med min familj när jag var 6 år gammal, så jag har själv vuxit upp med den typen av bakgrund. Och även fast min familj hade en relativt bra integration så är det en stor samhällsutmaning för Sverige, något som jag vill vara med att förändra, säger Lenka.

När hon hittade Mitt Liv för snart tre år sedan, tickade det många boxar i hennes jobbsökande. Dels den typen av roll hon sökte, en utvecklande ledarskapsroll, men också att få jobba med ett bolag som tar sig an en samhällsutmaning på ett affärsdrivet sätt. Lenka förklarar:

- Jag gick igång på möjligheten att få driva det ledarskap som jag tror på. Att få bygga ett team och utveckla en verksamhet utifrån en VD-roll med den typen av ansvar, det kändes väldigt spännande. Och sen var det väldigt lockande att få arbeta aktivt med mångfald och inkludering, något jag brinner för och som präglar väldigt mycket av min ledarskapsstil.

“Jag har själv syndat”

Inkludering är ett av Mitt Livs kärnvärden, både genom deras dagliga verksamhet men också när det gäller beteenden i teamet i vardagen. Ju mer inkludering desto bättre. Enligt Lenka innebär inkludering att medarbetare känner tillhörighet och samtidigt uppskattas för det som gör dem unika, men det gäller att vara uppmärksam så att man inte blandar ihop det med involvering, som det kan bli för mycket av.

- Inkludering är otroligt viktigt för att ett team ska må bra och nå sin fulla potential. Men det är inte lika med att Alla ska involveras i allt som händer. Det riskerar att bli ineffektivt, otydligt och frustrerande för medarbetare om man bara involverar för involverandets skull,säger hon och fortsätter:

- Men jag har själv syndat, förstås, eftersom man, i synnerhet i en liten organisation, inte vill att någon ska känna sig utanför. Men efter att ha fått värdefull feedback på det är jag numera mycket mer observant på att involvera på ett mer effektivt sätt istället. Till exempel vid tuffa perioder med hög arbetsbelastning i teamet, då är det extra viktigt att tänka till och endast involvera de som frågan eller ett visst beslut berör. Det kan också uppskattas av medarbetarna att slippa lägga energi på att behöva ta en diskussion om vem som gör vad, och istället kunna lägga energi på arbetsuppgiften.

Lenka fokuserar idag på att dagligen bedöma vilka som behöver involveras, när de behöver involveras, och i vilken omfattning. Det gäller även för hela teamet som har spelregler kring hur man hanterar och delar ut information, exempelvis genom att bara tagga personer som berörs i meddelanden på Teams.

- Det viktigaste är att prata, ha en levande dialog och följa upp. Saker är inte konstanta. Ibland behöver man involvera fler och ibland färre beroende på vilken situation man är i som bolag, som team, och som individ. Visserligen är det viktigt att allt är tillgängligt och transparent, men man måste tillåta folk att fokusera på rätt saker och inte låta dem störas av för mycket brus, säger Lenka.

Att facilitera andra

Med åldern och erfarenheten har Lenka lärt sig att utgå från sig själv i sitt ledarskap. När hon var yngre kunde hon klä på sig en viss roll och hade en viss bild av hur en ledare skulle vara, till exempel vara den som kan mest. Hon insåg dock rätt snabbt att ledarskap inte handlar om det, utan snarare tvärtom; att våga vara nyfiken, genuin och prestigelös i sin roll.

- Det är viktigt att höra det tidigt, att man inte behöver kunna allt. Jag tror otroligt starkt på människors förmåga och vilja att göra ett bra jobb, och tycker att ledarskap handlar om att facilitera andra, att fokusera på varje individs naturliga talang och låta dem utvecklas så mycket som möjligt. Utmaningen som ledare är att klara av att skapa rätt förutsättningar för att möjliggöra det, och att ge människor frihet, ansvar och mandat i sina roller, säger Lenka och fortsätter:

- Jag strävar efter en kombination av ett värderingsstyrt och affärsdrivet ledarskap som får både medarbetare och därmed verksamheten att utvecklas. Mia Brunell Livfors, VD på Axel Johnson som är delägare i Mitt Liv, är ett bra exempel på det, och en ledare som jag själv ser upp till. Hon är varm och nyfiken, men skapar också väldigt starka resultat och är en person som många vill jobba med. Jag tycker det är viktigt att som ledare våga be om feedback och kontinuerligt ha en ärlig dialog med sina medarbetare, det blir ofta väldigt effektivt i längden.

Please wait…