“Det räcker inte att styra med en bra strategi” - Intervju med Fredrik Ruben

Carl Schander 30 Jun 2022, 9:55

Fredrik Ruben om den femte synden, auktoritärt ledarskap, i Exparangs intervjuserie De sju synderna inom ledarskap

Med lång erfarenhet av ledare och som ledare vet Fredrik Ruben hur han inte vill att ledarskap ska se ut: auktoritärt. Istället anser han att en bra ledare är någon som tar in hela individen, tänker på den mänskliga faktorn, och vågar vara sig själv.

Fredrik Ruben har en lång och bred erfarenhet som ledare, både privat och professionellt. Dels från sjöscouterna där han fortfarande är ledare idag, men även från det militära när han blev befäl i lumpen som ung och ledde 30 killar uppe i Norrland.

När han var 32 år blev han VD för första gången och idag, 13 år senare, är han VD på Tobii Dynavox, ett företag som utvecklar och säljer kommunikationshjälpmedel, bland annat datorer som man kan styra med ögonen. Trots det beskriver Fredrik sig själv som en “helt vanlig kille”, vilket också är något som präglar hela hans ledarskapsstil: medmänsklighet.

– En bra ledare är någon som respekterar andra och är geniun; någon som anpassar sin kommunikation till mottagarens nivå och ser det som sitt ansvar att sätta sig in i den andres situation och diskutera utifrån hens våglängd. Men det handlar inte bara om att vara en bra ledare utan snarare en bra medmänniska, säger Fredrik.

Den mänskliga faktorn

Fredrik identifierar sig långt ifrån en auktoritär ledare, men det betyder inte heller att han alltid är en ja-sägare. Han förklarar:

– Jag försöker alltid ha en positiv grundsyn, vara nyfiken och genuint intresserad. Sen har jag också den här “säljande personligheten” och vill gärna övertyga folk. Som ledare kan det handla om allt från att någon ska köpa aktier i ens bolag till att få någon att följa en strategi.

Men ett auktoritärt ledarskap kan fungera bra ibland, enligt Fredrik, om det är kris eller kaos:

– När det är survival mode som gäller, det är tight med tid och ingen plats för bullshit, då kan ett auktoritärt ledarskap vara att föredra. För då har man inte tid för annat. Men annars tycker jag att det bara skadar förtroendet. Som ledare räcker det inte att vara smart och styra med en bra strategi. I slutändan är det ju människor man har att göra med, så det är viktigt att inte glömma den mänskliga faktorn.

Från en ung ledare till en annan

Under Fredriks ledarskapskarriär har hans inställning förändrats. Eftersom han själv började som ung och har lärt sig mycket sen dess, vill han idag få andra unga ledare att inse att det mesta kommer gå dåligt - men att det gör en starkare. Han förklarar:

– Tidigare tog jag det ofta personligt vid affärsmässiga motgångar och brydde mig mycket om hur jag uppfattades och vad folk skulle tycka. Idag är det inte alls så. Jag vågar visa min okunskap och ber gärna någon mer än en gång att förklara om jag inte förstår, säger han och fortsätter:

– Min överlevnadsprincip som ledare är att observera mig själv när något har hänt, reflektera kring varför det hände och varför jag agerade som jag gjorde. Jag backar ut och ser mig själv på ett objektivt plan och försöker förstå, istället för att bli arg eller besviken på mig själv. Sen är det viktigt att inte ta något personligt. Som ledare, och människa, gör man ju fel - hela tiden. Det gäller bara att hantera det på bästa sätt, säger Fredrik.

Bortom funktioner och titlar

Ett auktoritärt ledarskap gynnar ingen, enligt Fredrik, allra minst sig själv. Och att faktiskt ha kul på jobbet, vara lite flamsig och ironisk, är helt okej - så länge man snabbt kan vända om och bli seriös när det krävs. Det rör sig helt enkelt om att vara “decent”, hygglig och hederlig.

Han förklarar:

– I slutändan handlar allt om sunt förnuft och respekt. Den jag har att göra med är inte bara en funktion eller titel, det är också en medmänniska med känslor och tankar. Man kan inte spela teater. Och om det skulle gå dåligt, man har gjort något fel eller om man känner sig osäker - lugna ner dig, det är en dag imorgon också.

Please wait…